Redakcja tekstów

Jak wygląda redakcja tekstów - przykład 1 Jak wygląda redakcja tekstów - przykład 2

1. Redakcję tekstów wykonuje się przed oddaniem do wydawnictwa czy do druku (wielu autorów chce oddać prace bez błędów) lub w samym wydawnictwie przed łamaniem (także adiustacja). Redaktor współpracuje z autorem (lub redaktorem prowadzącym edycję, zależnie od zwyczajów wydawnictwa), ponieważ czasem w istotny sposób wpływa na zmianę tekstu, dlatego po redakcji tekst wraca do autora. W redakcji tekstu poprawia się błędy logiczne (budowa zdań, akapitów, rozdziałów, całej pracy), stylistyczne (retoryczne, frazeologiczne, składniowe, leksykalne, likwidacja powtórzeń), merytoryczne z zakresu wiedzy ogólnej (daty wydarzeń, nazwy geograficzne, nazwy własne, skróty itp.) oraz ujednolica się zapisy językowe w całym tekście (skróty, nazwy, forma liczebników, dat itd.), style pisma, opisy tabel, rysunków, wykresów, zapisy tytułów i ich podrzędności.
Tak samo jak korektę tekstów, redakcję można wykonywać dwojako:
1) na wydruku lub rękopisie, oznaczając kolorem (nie czerwonym) poprawę i zmianę tekstu, nadpisując nad tekstem autora – dla wydawnictwa tekst musi być rozformatowany i mieć duże odstępy między wierszami;
2) w komputerze po włączeniu funkcji śledzenia zmian – program sam nanosi odpowiednie oznaczenia.

2. Redagowanie to także pisanie artykułów na podstawie zebranej dokumentacji, np. do prasy, na strony WWW, do folderów, broszur, reklam...

Redakcja tekstu nie obejmuje jego formatowania.

Wykonujemy usługę redakcji tekstów, udzielamy porad językowych przy tworzeniu tekstów.

Profesjonalnie zajmujemy się redakcją i korektą tekstów. Skorzystaj z fachowej pomocy! 
Porozmawiaj z redaktorem online
skontaktuj się z nami erqnxpwn@ormoyrqh.cy
zatelefonuj  67 215 37 67.

Porady

 

Redaktor on-line

 tel. 502 526 076

erqnxpwn@ormoyrqh.cy
Bez błędu - redakcja i korekta tekstów Bez błędu