O nas

Nasza firma zajmuje się profesjonalną korektą tekstówredakcją oraz adiustacją, słowem – przygotowaniem tekstów do publikacji.

Mamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe, ale wciąż nie brakuje nam świeżości.

Praca w gazetach, np. Głosie Wielkopolskim, i innych czasopismach (Kurier Targowy, Biuletyn Wydawniczy Megaron, Kurier Czytelniczy, Tygodnik Notecki) dały naszym redaktorom i korektorkom umiejętność pracy pod presją czasu, nawyk rzetelnej dokumentacji i obróbki tekstu, umiejętność ścisłej pracy zespołowej w procesie wydawniczym.

Dzięki pracy czy współpracy z renomowanymi firmami i wydawnictwami, jak Zysk i S-ka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteka Kórnicka PAN, Iuris czy Archiwum Państwowe w Poznaniu, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, wypróbowaliśmy wiele ważnych umiejętności, np. samodyscyplina, konsekwencja, nowoczesność procesu wydawniczego czy praca pod presją czasu.

Współpracujemy także z autorami, którzy powierzają nam swoje prace przed oddaniem wydawnictwu: trzeba czasem uporządkować tekst, dopisać coś z rękopisu, wygładzić styl lub po prostu poprawić błędy ortograficzne czy stylistyczne (dysleksja, dysgrafia są coraz powszechniejsze) - staramy się uczynić tekst takim, jakim chce go widzeć autor.

Naszymi atutami są:
– długoletnie doświadczenie zawodowe,
– znajomość różnych metod edytorskich: gazety, czasopisma, książki, prace naukowe,
– redaktorzy i korektorki mający wykształcenie filologiczne także w językach obcych, co jest przydatne przy tłumaczeniach i formułowaniu przypisów,
– udzielanie porad językowych autorom w trakcie pisania.

Misja – Dostarczamy autorom, wydawcom i czytelnikom tekstów o wysokim standardzie opracowania redakcyjnego.

Porady

 

Redaktor on-line

 tel. 502 526 076

erqnxpwn@ormoyrqh.cy
Bez błędu - redakcja i korekta tekstów Bez błędu