Nasi klienci

Jesteśmy profesjonalistami z długoletnimi stażami – niemal na każdej stronie o tym piszemy – dlatego nie pamiętamy wszystkich naszych prac. Pamiętamy te pierwsze i ostatnie, co świadczy o poprawnym funkcjonowaniu naszych pamięci. Poniżej publikujemy to, nad czym pracowaliśmy zarówno przed istnieniem naszej firmy, jak i to, co robimy jako firma.

 

Biblioteka Kórnicka PAN

– Acta Tomiciana (przepisanie i przygotowanie do druku oryginalnych rękopiśmiennych dokumentów z kancelarii Zygmunta Starego, j. łaciński) z lat 1536–1545,
– prof. W. Dworzaczek, genealogia - przepisanie komputerowe notatek rękopiśmiennych (Tek Dworzaczka),
– monografia o Sędziwoju, XVI-wiecznym alchemiku, o jego życiu, pismach i działalności (przepisanie komputerowe z oryginalnych dokumentów XVI-wiecznych w językach: polskim, łacińskim, francuskim i niemieckim).

Archiwa

– wpisanie oryginalnych dokumentów państwowych do elektronicznej bazy danych – Archiwum Państwowego w Poznaniu
– podręcznik do archiwistyki – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Etos Wielkopolan, Witold Molik (red.),
Europejskość i rodzimość – horyzonty twórczości J.I. Kraszewskiego,
Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku, Jan M. Piskorki,
– inne książki historyczne, geograficzne.

Zysk i S-ka Wydawnictwo

Carl Gustaw Jung. Biografia, Frank McLynn,
Rommel o sobie, John Pimlott (red.),
Tajemnice win, Carlos Falco,
Wencel gordyjski, Wojciech Wencel,
Pamięć – brzemię i uwolnienie, Anna Wolff-Powęska,
Mgła, Maria Dłużewska, Joanna Lichocka,
Doktor Jeremias, Sebastian Koperski, Wojciech Stamm,
Demon ruchu i inne opowiadania, Stefan Grabiński
– i inne...

Wydawnictwo Iuris

Dobra niematerialne. Zagadnienia prawno-podatkowe, Rafał Golat (2012),
Prawne aspekty reklamy, Wojciech Orżewski (2012),
Współczesne problemy socjologiczne, Ryszard Adam Podgórski (2012).

JustLuk/Wolters Kluwer

Podatki i opłaty lokalne, praca zbiorowa (2012),
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz (2012),
Prawo cywilne. Część ogólna, Krystian Brzeziński (2012),
Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Joanna Szlęzak-Matusewicz (2012),
PIT. Komentarz (2013),
Vademecum przedsiębiorcy (2013),
Wzory pism procesowychw sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, K. Karwecka, T. Aniukiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska (2013),
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz (2013),
Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle konstytucji, Piotr Kociubiński (2013),
Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słwoackim prawie karnym. Studium prawnoporównawcze, Wojciech Radecki (2013),

Instytut Spraw Publicznych

Dla ISP przygotowujemy pełne opracowanie redakcyjne, czyli redakcję i dwie korekty, w razie potrzeby także rewizję. Tytuły podane w zestawieniu są często robocze.

– Polacy i Litwini – raport
Aktywni seniorzy. Inspirator dla organizacji
– Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości – raport
– Kobiece i męskie mózgi, czyli neuroseksizm w akcji i jego społeczne konsekwencje – raport
– Przemoc ekonomiczna wobec kobiet – raport
– Partycypacja publiczna od kuchni – raport
– Relacje państwo–Kościół w III RP – raport
– Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu – raport
Religia–państwo–Kościoły w różnorodnym społeczeństwie
Dojrzałość w sieci. Dobre praktyki
Parlament Europejski 2009-2013
–  Polska–Ukraina, Polacy–Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę – raport
Decydujmy razem. Wzmocnienie mechnizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych
Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa Polski w UE w oczach przedstawicieli polskich samorządów
Inspirator edukcji prawnej
Kobiety w polityce lokalnej
Z gminy do Europy. Petycja do Parlamentu Europejskiego jako narzędzie rozwiązywania konfliktów
– Język, tożsamość, polityka. Opowieść o dwóch Ukrainach

Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce
– Pytania o Rosję. Władza i społeczeństwo w 2014 roku

Podręcznik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
Obywatele i wybory. Działania Forum Aktywny Obywatel
– Zielona księga (nie)równości płci w prawie
– Raport ze studiów przypadku w ramach projektu (Nie)równość płci w prawie
– Brexit - fakty, mity, liczby
– Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami
– Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny...
– Barometr Polska–Niemcy 2016

 EDICON
Wydawnictwo publikuje książki dla szkół policealnych, głównie o profilu medycznym.
Cel praca. Jak ją znaleźć. Poradnik
– Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać

– Zarys anatomii człowieka

Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – książka przygotowująca opiekunów medycznych do egzaminu
Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym – książka przygotowująca asystentki stomatologiczne do egzaminu
Zarys fizjologii człowieka
Profilaktyka stomatologiczna
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Czasopisma

Głos Wielkopolski, Tygodnik Notecki, Biuro Marketingowe Megaron (Biuletyn Nowości Wydawniczych MEGARON, Kurier Czytelniczy, katalogi na targi książki, wydawnictwa elektroniczne).

Współpraca z autorami i innymi wydawcami (wybrane)

– Studio Graficzne DEK – stała współpraca,
– Fundacja im. Stefana Batorego, Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce (raport, pełne opracowanie redakcyjne),
– Petruk. Sztuka Tłumaczenia,
– Sempre Farby Sp. z o.o.,
– prof. Jacek Sobczak – Ustawa prawo prasowe. Komentarz; Prawo prasowe. Podręcznik; Prawo autorskie. Komentarz; liczne artykuły,
– Zofia Sierszeńska poetka, pisarka, malarka – Iberyjski kochanek, opowiadania,
– Anna Szepielak, Zamówienie z Francji.

 

Porady

 

Redaktor on-line

 tel. 502 526 076

erqnxpwn@ormoyrqh.cy
Bez błędu - redakcja i korekta tekstów Bez błędu