Nasi klienci

Jesteśmy profesjonalistami z długoletnimi stażami - niemal na każdej stronie o tym piszemy - dlatego nie pamiętamy wszystkich naszych prac. Pamiętamy te pierwsze i ostatnie, co świadczy o poprawnym funkcjonowaniu naszych pamięci. Poniżej publikujemy to, nad czym pracowaliśmy zarówno przed istnieniem naszej firmy, jak i to, co robimy jako firma.

 

Biblioteka Kórnicka PAN

- Acta Tomiciana (przepisanie i przygotowanie do druku oryginalnych rękopiśmiennych dokumentów z kancelarii Zygmunta Starego, j. łaciński) z lat 1536–1545,
- prof. W. Dworzaczek, genealogia - przepisanie komputerowe notatek rękopiśmiennych (Tek Dworzaczka),
- monografia o Sędziwoju, XVI-wiecznym alchemiku, o jego życiu, pismach i działalności (przepisanie komputerowe z oryginalnych dokumentów XVI-wiecznych w językach: polskim, łacińskim, francuskim i niemieckim).

Archiwum Państwowe w Poznaniu

wpisanie oryginalnych dokumentów państwowych do elektronicznej bazy danych

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

- podręcznik do archiwistyki

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

- Etos Wielkopolan, Witold Molik (red.),
- Europejskość i rodzimość - horyzonty twórczości J.I. Kraszewskiego,
- Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku, Jan M. Piskorki,
- inne książki historyczne, geograficzne.

Zysk i S-ka Wydawnictwo

- Carl Gustaw Jung. Biografia, Frank McLynn,
- Rommel o sobie, John Pimlott (red.),
- Tajemnice win, Carlos Falco,
- Wencel gordyjski, Wojciech Wencel,
- Pamięć - brzemię i uwolnienie, Anna Wolff-Powęska,
- Mgła, Maria Dłużewska, Joanna Lichocka,
- Doktor Jeremias, Sebastian Koperski, Wojciech Stamm,
- Demon ruchu i inne opowiadania, Stefan Grabiński
- i inne...

Wydawnictwo Iuris

- Dobra niematerialne. Zagadnienia prawno-podatkowe, Rafał Golat (2012),
- Prawne aspekty reklamy, Wojciech Orżewski (2012),
- Współczesne problemy socjologiczne, Ryszard Adam Podgórski (2012).

JustLuk/Wolters Kluwer

- Podatki i opłaty lokalne, praca zbiorowa (2012),
- Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz (2012),
- Prawo cywilne. Część ogólna, Krystian Brzeziński (2012),
- Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Joanna Szlęzak-Matusewicz (2012),
- PIT. Komentarz (2013),
- Vademecum przedsiębiorcy (2013),
- Wzory pism procesowychw sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, K. Karwecka, T. Aniukiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska (2013),
- Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz (2013),
- Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle konstytucji, Piotr Kociubiński (2013),
- Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słwoackim prawie karnym. Studium prawnoporównawcze, Wojciech Radecki (2013),

Instytut Spraw Publicznych

Dla ISP przygotowujemy pełne opracowanie redakcyjne, czyli redakcję i dwie korekty, w razie potrzeby także rewizję. Tytuły podane w zestawieniu są często robocze.

- Polacy i Litwini – raport
- Aktywni seniorzy. Inspirator dla organizacji
- Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości – raport
- Kobiece i męskie mózgi, czyli neuroseksizm w akcji i jego społeczne konsekwencje – raport
- Przemoc ekonomiczna wobec kobiet – raport
- Partycypacja publiczna od kuchni – raport
- Relacje państwo–Kościół w III RP – raport
- Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu – raport
- Religia–państwo– Kościoły w różnorodnym społeczeństwie
- Dojrzałość w sieci. Dobre praktyki
- Parlament Europejski 2009-2013
-  Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę – raport
- Decydujmy razem. Wzmocnienie mechnizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych
- Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa Polski w UE w oczach przedstawicieli polskich samorządów
- Inspirator edukcji prawnej
- Kobiety w polityce lokalnej
- Z gminy do Europy. Petycja do Parlamentu Europejskiego jako narzędzie rozwiązywania konfliktów
- Język, tożsamość, polityka. Opowieść o dwóch Ukrainach

- Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce
- Pytania o Rosję. Władza i społeczeństwo w 2014 roku

- Podręcznik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
- Obywatele i wybory. Działania Forum Aktywny Obywatel
- Zielona księga (nie)równości płci w prawie
- Raport ze studiów przypadku w ramach projektu (Nie)równość płci w prawie
- Brexit - fakty, mity, liczby
- Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami
- Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny...
- Barometr Polska–Niemcy 2016

 EDICON
Wydawnictwo publikuje książki dla szkół policealnych, głównie o profilu medycznym.
- Cel praca. Jak ją znaleźć. Poradnik
- Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać

- Zarys anatomii człowieka

- Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - książka przygotowująca opiekunów medycznych do egzaminu
- Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym - książka przygotowująca asystentki stomatologiczne do egzaminu

Czasopisma

Głos Wielkopolski, Tygodnik Notecki, Biuro Marketingowe Megaron (Biuletyn Nowości Wydawniczych MEGARON, Kurier Czytelniczy, katalogi na targi książki, wydawnictwa elektroniczne).

Współpraca z autorami i innymi wydawcami (wybrane)

- Trefl SA,
- Studio Graficzne DEK - stała współpraca,
- Fundacja im. Stefana Batorego, Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce (raport, pełne opracowanie redakcyjne),
- Petruk. Sztuka Tłumaczenia,
- Sempre Farby Sp. z o.o.,
- prof. Jacek Sobczak - Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Prawo prasowe. Podręcznik, Prawo autorskie. Komentarz, liczne artykuły,
- Zofia Sierszeńska poetka, pisarka, malarka - Iberyjski kochanek, opowiadania,
- Zamówienie z Francji, Anna Szepielak.

 

Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.