Nasi klienci

Jesteśmy profesjonalistami z długoletnimi stażami – niemal na każdej stronie o tym piszemy – dlatego nie pamiętamy wszystkich naszych prac. Pamiętamy te pierwsze i ostatnie, co świadczy o poprawnym funkcjonowaniu naszych pamięci. Poniżej publikujemy to, nad czym pracowaliśmy zarówno przed istnieniem naszej firmy, jak i to, co robimy jako firma.

 Archiwa
– Archiwum Państwowe w Poznaniu
– Archiwum Narodowe w Krakowie
–  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Wydawnictwa
– Biblioteka Kórnicka PAN
– Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
– Zysk i S-ka
– Iuris
– JustLuk/Wolters Kluwer
– Instytut Spraw Publicznych
– Edicon
– Fundacja Biskupa Hugona

Czasopisma

Głos Wielkopolski, Tygodnik Notecki, Biuro Marketingowe Megaron (Biuletyn Nowości Wydawniczych MEGARON, Kurier Czytelniczy, katalogi na targi książki, wydawnictwa elektroniczne).

Współpraca z autorami i innymi wydawcami (wybrane)
– Studio Graficzne DEK – stała współpraca
– agencje reklamowe i interaktywne
– Fundacja im. Stefana Batorego
– Petruk. Sztuka Tłumaczenia
– prof. Jacek Sobczak

 

Porady

 

Redaktor on-line

 tel. 502 526 076

erqnxpwn@ormoyrqh.cy
Bez błędu - redakcja i korekta tekstów Bez błędu