Nie zorganizowany czy niezorganizowany?

 Ciągle mamy problem z pisaniem „nie” z imiesłowami, czyli przymiotnikami utworzonymi od czasowników, np. niezorganizowany, niezwinięty, niebiorący. Wielu pamięta, że pisało się to rozdzielnie w zależności od tego, czy imiesłów pełnił w zdaniu funkcję czasownika czy przymiotnika (przydawki); często bardzo trudne było rozpoznanie tej funkcji.

W 1998 roku ujednolicono pisownię „nie” z imiesłowami i „nie” z przymiotnikami – teraz i imiesłowy, i przymiotniki w stopniu równym piszemy łącznie z „nie”, czyli:
 niezorganizowany, niechciany, niewyjęty, niezawinięty, niestojący, niepalący,
bez względu na jego funkcję w zdaniu.

Sporo osób jednak do dziś czuje różnicę znaczenia i chce oddzielić te funkcje. Dla nich nie zorganizowany to ten, który nie został zorganizowany (np. bal, koncert), a niezorganizowany to cecha, ktoś lekkomyślny albo bałaganiarz; nie palący to ten, który w tej chwili, np. w jakimś towarzystwie, nie pali, a niepalący to cecha, ktoś kto w ogóle nie pali.

Zresztą, imiesłowy aktywne (kończące się na -ący, -ąca, -ące) rzadko pisało się łącznie z „nie”, pamiętam tylko nieżyjącego i niepalącego, natomiast bierne (zakończone na –ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te) w większości miały obie formy. Reformując ortografię, zrównano wszystkie imiesłowy (i aktywne, i bierne) z przymiotnikami w stopniu równym. Dziś więc łatwiej jest pisać bezbłędnie.

Jednak nasze komputery czasem podkreślają na czerwono „nieżyjącego” lub „niechcianego” i przestajemy sami sobie dowierzać. Cóż, pozostaje uaktualnić słownik w programie albo uodpornić się na jego błędy.

Magdalena Otlewska

Profesjonalnie zajmujemy się redakcją i korektą tekstów. Skorzystaj z fachowej pomocy! 
Porozmawiaj z redaktorem online
skontaktuj się z nami erqnxpwn@ormoyrqh.cy
zatelefonuj  67 215 37 67.

Porady

 

Redaktor on-line

 tel. 502 526 076

erqnxpwn@ormoyrqh.cy
Bez błędu - redakcja i korekta tekstów Bez błędu